ثقافة عامة

مالیات نقل و انتقال خودرو

مالیات نقل و انتقال خودرو، مودی مالیاتی(فروشنده) همکار سازمان استعلام پرداخت مالیات

پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو

مالیات نقل و انتقال خودروهای داخلی. مخبر مالیات صحراء ارزش افزوده و نقل و انتقال برای خودروهای داخلی اختلاف داشته و به طراز خودرو و مدل وقت بستگی دارد. به مرحلة کلی، این مخبر برای نقل و انتقال خودروهای داخلی چیزی حدود 1 درصد ارزش روز خودرو است.

کدملی / شناسه ملی / کد فراگیر سماع. کد امنیتی. بازگشت به صفحه اصلی

سامانه ماليات نقل و انتقال خودرو

مالیات نقل و انتقال خودرو چند درصد است. 1- مالیات نقل و انتقال خودرو، برای خودروهای داخلی معادل «یک درصد» و برای خودروهای وارداتی نیز معادل «دو درصد» ارزش خودروست. 2- نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو، در زمستان بس جرى اعلام شده و از ابتدای جرى مسافة نیز اجرایی می‌شود.

درصورتی‌که از زمان تولید خودرو 6 جرى بگذرد، از مخبر مالیات نقل‌ و انتقال ماشین 10 درصد کم می‌شود. مالیات نقل‌ و انتقال خودرو کارکرده با عمر بیشتر از 6 جرى نیز 40 درصد کمتر از خودروی صفر است. کسر این تجهيز از مخبر مالیات خودرو کارکرده، ربطی به خارجی یا داخلی بودن خودرو ندارد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى